четверг, 6 сентября 2018 г.


Електронні підручники для учнів 5-го класу


українська мова 5 клас

українська література 5 клас

вторник, 4 сентября 2018 г.Електронні версії підручників для використання у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів


пятница, 15 июня 2018 г.


Визначено результати ЗНО з української мови і літератури

Завершено обробку відповідей та визначено результати ЗНО абітурієнтів з української мови і літератури
понедельник, 23 апреля 2018 г.

Тести ЗНО онлайн з української мови з коментарями


Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, що буде проведено 24 травня, є обов’язковим тестовим предметом, результати якого зараховуватимуться як державна підсумкова атестація у старшій школі та, за бажанням випускника, як вступний іспит до вищого навчального закладу.

среда, 14 марта 2018 г.


Підсумкова атестація з української мови відноситься до числа обов’язкових. Вона проводиться у формі письмового диктанту, в рамках якого оцінюється орфографічна і пунктуаційних грамотність учнів, уміння правильно писати слова, вживати правила орфографії і пунктуації, а також оформляти роботу відповідно до вимог. Характеристики ДПА:
 • атестація проходить протягом 60 хвилин;
 • обсяг диктанту складає від 160 до 170 слів;
 • на початку іспиту вчитель повинен зачитати весь текст, дати пояснення щодо його змісту, лексичного значення слів і особливостей правопису;
 • кожне речення тесту читається так: учитель читає все речення цілком, потім повторює по частинах (в цей час учні пишуть), а потім ще раз повторює все речення;
 • в процесі диктування потрібно вказувати місце, в якому починається новий абзац;
 • в кінці учитель ще раз зачитує весь текст, щоб учні змогли зробити перевірку роботи і виправити можливі помилки.
Оцінка диктанту проводиться відповідно до наступних критеріїв:
 • помилки в орфографії і пунктуації оцінюються однаково;
 • помилки, допущені в одному й тому самому слові, вважаються за одну, але однотипні помилки, допущені в різних словах, вважаються різними;
 • при підрахунку помилок потрібно ділити їх на грубі і негрубі (виключення, заміна розділового знака, вживання не та ні і т.д.);
 • помилки в матеріалі, який учні ще не проходили в 9-му класі, повинні бути виправлені, але не враховуються при підрахунку;
 • робота, в якій допущено понад п’ять виправлень, оцінюється на 1 бал менше;
 • бали потрібно розподіляти за таким принципом: 15-16 помилок і більше — 1 бал, 13-14 — 2 бали, 11-12 — 3, 9-10 — 4, 7-8 — 5, 5-6 — 6, 4 — 7, 3 — 8, одна груба і одна негруба — 9, 1 — 10, одна негруба — 11, ноль помилок — 12.
ДПА з української літератури

Екзаменація з даного предмету проходить у формі тестування. Охарактеризувати процес проведення ДПА та вимоги до роботи можна наступним чином:
 • тривалість іспиту становить 90 хвилин;
 • учитель розподіляє варіанти так, щоб поруч не опинилися учні з однаковими квитками;
 • в квитку має бути 25 завдань, представлених в різній формі: у №1-16 учні обирають 1 правильну відповідь з 4-5 варіантів, в №17-20 — встановлюють відповідність між колонками елементів, в №21-24 — вписують відповідь у вигляді слова, поєднання слів або речення, в №25 — пишуть розгорнуту відповідь на поставлене запитання. Дана часина роботи являє собою твір обсягом 100-200 слів, в якому автор повинен сформулювати проблему, дати коментарі, розповісти про авторську позицію, висловити свою думку щодо проблеми та аргументувати її.

Особливості проведення ДПА в 2018 році

Атестація учнів, що закінчили 9-й клас, буде проходити на базі тієї школи, в якій вони проходять навчання. Екзаменація проходить в письмовій формі і повинна відповідати певним вимогам Міністарства освіти. У роботі повинні бути завдання, що відповідають рівню підготовки учнів і шкільним освітнім стандартам.
Дати, в які буде проходити ДПА, визначаються членами педагогічної ради. Наказ з підписом директора, який стверджує дати проведення кожного іспиту, доведуть до відома учнів не пізніше 5 квітня 2018 року. Дев’ятикласникам 2017/2018 року випуску доведеться здавати три іспити:
 • українську мову;
 • математику;
 • предмет за вибором у вигляді української літератури, зарубіжної літертури, іноземної мови, історії України та всесвітньої історії, права, географії, біології, хімії, фізики або інформатики, а також мов національних меншин.
Оцінки ДПА виставляються в журнал після річної позначки. Підсумки атестації повинні бути проставлені в атестат про повну загальну середню освіту. Вони безпосередньо впливають на середній атестаційний бал.

среда, 28 февраля 2018 г.

Завдання для учнів 5, 9,  11 класів на період карантину

5клас 

українська мова 
( &8 стор.32-34. ; виконати Впр.66, 69,70)

українська література
стор.196-203 читати й переказувати; виконати завдання у будиночку 1, 2 , стор. 204

9 клас

українська мова 
повторити маткріал && 28-31, Впр.2..стор.109

українська література

стор.209-216 опрацювати; вивчити напамять уривок із поеми "Кавказ"; виконати завдання (письмово) стор.216-217(1,2,3,11,12) ; виписати вислови із поеми, які стали крилатими.11 клас

українська мова

Підготувати доповідь на тему, повязану з предметами, що вивчаються(із залученням наукової , науково-популярної літератури) 

як написати доповідь

українська література
опрацювати теоретичний матеріал стор. 248-286;
аналіз  твору "Балада про соняшник".Вивчити напамять поезію Д.Павличка "Два кольори"